Wizja

 1. W roku 2020 liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach nie przekracza 1000
 2. Liczba rannych nie przekracza 20000
 3. Ponad 95% kierowców i pasażerów używa pasów bezpieczeństwa podczas każdej, nawet najkrótszej podróży
 4. Ponad 98% małych dzieci jest przewożonych w fotelikach
 5. Szkoły i media publiczne prowadzą skuteczną edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów
 6. Stan techniczny pojazdów w zakresie bezpieczeństwa nie odbiega od średniej w Unii Europejskiej
 7. Obcokrajowcy postrzegają polskich kierowców jako kulturalnych

Misja

 1. Szerzenie wiedzy i świadomości tego, jak duże możliwości przewidzenia i uniknięcia wypadków mają kierowcy nie będący potencjalnymi sprawcami, a mogący stać się poszkodowanymi
 2. Uświadamianie społeczeństwa w zakresie skali problemu wypadków drogowych
 3. Nacisk na organy związane z ruchem drogowym, aby opracowały długoterminowy plan i aby priorytetem we wszystkich działaniach była redukcja ilości ofiar śmiertelnych, a także redukcja ilości rannych na drogach
 4. Stworzenie spójnego i jednolitego głosu kierowców (zwłaszcza o dużym doświadczeniu) jako organu bardzo dobrze zorientowanego w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmian jakie powinny następować w celu poprawy sytuacji na drogach. Opiniowanie działań służb publicznych
 5. Uświadamianie możliwych skutków nieprawidłowych zachowań na drodze
 6. Opracowywanie rozwiązań mogących poprawić poziom bezpieczeństwa i przekazywanie ich organom publicznym pod rozwagę
 7. Elastyczna postawa skutkująca dążeniem do jak najskuteczniejszej współpracy kierowców i innych środowisk opiniotwórczych ze środowiskami publicznymi i niepublicznymi mającymi wpływ na ruch drogowy w Polsce