www.prawko-kwartnik.info

Chcielibyśmy polecić Państwu stronę internetową inż. Stanisława Kwartnika, doświadczonego kierowcy i instruktora jazdy, poświęconą zagadnieniom ruchu drogowego. Stronę tę polecamy szczególnie przygotowującym się do egzaminu na prawo jazdy, a także tym, którzy nie czują się jeszcze pewnie za kierownicą. Znaleźć tam można m.in.:

- Interaktywne animacje i gry, umożliwiające ocenę własnego refleksu i dające dużo frajdy nawet doświadczonym kierowcom, m.in. wirtualny plac manewrowy, interaktywny egzamin, animacje pokazujące przebieg ruchu na skomplikowanych skrzyżowaniach.

- Dział BEZPIECZEŃSTWO zawierający bardzo precyzyjne i przydatne porady dla uczestników ruchu drogwego: co to znaczy i czemu służy czytelna jazda, jak przeżyć na drodze, co oznaczają bezpieczna prędkość i odległość, czym w praktyce jest szczególna ostrożność, jak dbać o bezpieczeństwo będąc pieszym i inne.

- Niezbędnik kierowcy - jak przygotować się do jazdy, wykonywać różnego typu manewry na drodze itp.

- Przepisy i zasady dotyczące egzaminowania.

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego w jego organizacji - dział zawierający spostrzeżenia i uwagi dotyczące BRD w wielu szerokich aspektach, przede wszystkim opis cech wzorcowej organizacji ruchu, analiza najpoważniejszych wad aktualnego systemu oraz wnioski i przemyślenia - propozycje zmian.

- Fotografie potencjalnie niebezpiecznych, choć typowych sytuacji i miejsc, z którymi może mieć do czynienia kierowca (sytuacje z pieszymi, na przejazdach kolejowych, sygnalizacja świetlna).

Wartym podkreślenia faktem jest, iż wiedza i porady prezentowane na stronie inż. Kwartnika poparte są bardzo dużym doświadczeniem, wspartym dogłębną analizą sytuacji i trzeźwą jej oceną. Niejeden kierowca, któremu samochód służy do czegoś więcej niż cotygodniowa wycieczka do supermarketu podpisze się zarówno pod prezentowaną metodyką kształcenia uczestników ruchu drogowego, jak i większością propozycji zmian systemowych.